زندگی در میان ابرها

من همیشه در مورد جداکردن فضای خیابان و خانه به وسیله یک دیوار، تردید داشتم و به نوعی با این قضیه مخالف بودم و نگران بودم از اینکه ما چگونه می توانیم موجب انتقال تدریجی فضای غنی از بیرون به درون ساختمان شویم. این جملات از زبان "سو فوجیموتو" معمار خانه مکعبی سفید در ژاپن نقل شده است.

 او به تازگی خانه ای متفاوت و عجیب را در یکی از محلات مرکزی شهر طراحی کرده است. این ساختمان سفید رنگ، فاقد پنجره، در و سقف یکپارچه می باشد.

خانه مکعب سفید از سه پوسته سوراخ دار که با همپوشانی در یکدیگر، حریم خصوصی را به وجود می آورند تشکیل شده است.

این در حالی است که نور، هوای تازه و منظره اطراف به راحتی برای ساکنین این خانه فراهم شده است. فوجیموتو می گوید: این خانه یک فضای معلق است و دارای خاصیت چندبعدی است و به همین دلیل من می گویم که زندگی در این خانه، مانند زندگی در میان ابرهاست.

/ 0 نظر / 31 بازدید