دانشکده حقوق دانشگاه تورنتو

دانشکدهحقوق پاسخی است به نیاز اساتید و دانشجویان به فضایی اجتماعی و افزایش کیفیت شبکه اجتماعی و ایجاد حس واحد و یکپارچه در جامعه علمی کشور.این دانشکده نقطه ی کانونی از تمامی فعالیت های اجتماعی و قلب متحرکی است برای برگزاری مراسم رسمی. فضاهای باز، پیوند دهنده معماری قدیم و مدرن است و طراحی تالارهای گفتگوی متعدد در فضای دانشگاه، پایه گذار شبکه های اجتماعی هستند که به طور غیر رسمی از آموزش و پرورش گسترده و انسان گرا و درک درست از سیستم های عدالت گرا نشأت گرفته است.در کل طراحی ساده است، ساختمانی سه طبقه و مربع شکل که یک حیاط مرکزی منظره سازی شده را در برگرفته. بخش های خاص مانند ناهارخوری، کتابخانه و آمفی تئاتر، همچون غرفه هایی به پیکره اصلی متصل شده و مثل اشیایی شاخص و بخشی از هویت خارجی دانشکده در فضای اطراف امتداد یافته اند.

 

 

 

 

 

 


سطح کیفیت مقالات به چه صورت است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیفنتایج نظرسنجی


نسخه چاپی 5770 :کدخبر
ارسال به دوستان ۱۳۹۰ هشتم مهر :تاریخ انتشار


دانشکده حقوقِ دانشگاه تورنتو؛سیامک حریری
گروه معماری حریری پونتارینی، طراحی دانشکده حقوق دانشگاه تورنتو را در فضایی با زیربنای کل 160000 مترمربع انجام داده است.

گروه معماری حریری پونتارینی، طراحی دانشکده حقوق دانشگاه تورنتو را در فضایی با زیربنای کل 160000 مترمربع انجام داده است. مدیران این دانشگاه تصمیم دارند تا با نوسازی و گسترش دانشگاه تاریخی تورنتو، تمامی دانشکده های این دانشگاه و به خصوص دانشکده حقوق را به شاخص ترین و بهترین مراکز علمی جهان تبدیل کند.

با توجه به این موضوع، یکی از نکات بارز برای مدیران، طراحی معماری این دانشکده بود. طراحی معماری این دانشگاه، بازتابی است از معماری معاصر جامعه که در قلب شهر طراحی شده است.دانشکدهحقوق پاسخی است به نیاز اساتید و دانشجویان به فضایی اجتماعی و افزایش کیفیت شبکه اجتماعی و ایجاد حس واحد و یکپارچه در جامعه علمی کشور.این دانشکده نقطه ی کانونی از تمامی فعالیت های اجتماعی و قلب متحرکی است برای برگزاری مراسم رسمی. فضاهای باز، پیوند دهنده معماری قدیم و مدرن است و طراحی تالارهای گفتگوی متعدد در فضای دانشگاه، پایه گذار شبکه های اجتماعی هستند که به طور غیر رسمی از آموزش و پرورش گسترده و انسان گرا و درک درست از سیستم های عدالت گرا نشأت گرفته است.در کل طراحی ساده است، ساختمانی سه طبقه و مربع شکل که یک حیاط مرکزی منظره سازی شده را در برگرفته. بخش های خاص مانند ناهارخوری، کتابخانه و آمفی تئاتر، همچون غرفه هایی به پیکره اصلی متصل شده و مثل اشیایی شاخص و بخشی از هویت خارجی دانشکده در فضای اطراف امتداد یافته اند.

منبع: سایت خبری / تحلیلی معماری نیوز

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید