پیاده رویی روی آب

خلاقیت مک داول و بندتی طراحان پلی به طول ۱۳۰متر روی رودخانه آیر در یورک شایر در آوریل سال ۲۰۰۷به منحصه ظهور خواهد رسید. پلی که به طرزی جاه‌طلبانه در میان یازده بخش پروژه کاستل فرد، پروژه‌ای که بازسازی فیلم جنگ جهانی اول کانال ۱۴ در آن صورت گرفته، خودنمایی می کند. پل منحنی و S شکل، پاسخی به بافت اطراف مجموعه می باشد که شامل آسیاب آبی، سد، کرجی شکسته قدیمی است که برای بازدیدکننده تجربه ای ایده ال از یک المان شهری را همراه با گذر از آب سفید رنگ سد به حد اعلای خود می رساند. خطوط چوبی لبه ها و کف پل به سبب استفاده زیاد از فضای عمومی این گونه طراحی شده است و مانند جریان زیرین آب حاکم بر سایت طراحی شده است. در فواصل ۲۰متری هم نقاطی برای توقف و نشستن در نظر گرفته شده است. نیمکتهایی از همان جنس چوب تعبیه شده که بیننده با نشستن و مکث بتواند از دید پانورامی ایجاد شده بواسطه طراحی منظر لذت ببرد.

/ 0 نظر / 16 بازدید