تولید برق از شبنم

گروهی از محققین ایالات متحده آمریکا با شبیه سازی فرایند تعریق برگها و تولید شبنم توانسته اند مولد الکتریکی بسازند که می توان از آنها برای تولید برق استفاده کرد.این محققان معتقدند: از آنجا که برگ های طبیعی به طور پیوسته آب خود را از طریق ریشه های درخت و آوند ها در یافت کرده و سپس در جریا ن فرایند ی که(( فراتراوش)) نامیده می شود از دست می دهند.بنابراین می توان از طریق تولید برگ های جدید مصنوعی نیز پمپاژ آب را به طریق مکانیکی شبیه سازی کرد از این فرایند برای تولید الکتریسیته استفاده نمود.دانشمندان برگهای خود را از روی هم قرار دادن لایه های شیشه ای ساختند که در میان آنها شبکه ای از لوله های مویین حامل آب قرار داده شده بود .دقیقا مانند آوند های روی یک برگ طبیعی .آوند های کوچک تر تا لبه لایه های شیشه ادامه می یابند و انتهای آنها بازاست تا قطرات آب از آنجا خارج شده و تبخیر شوند.به این ترتیب در آوند میانی برگ که دیگر آوند ها ازآن منشعب شده اند آب را با سرعت تقریب ی5/1 سانتی متر بر ثانیه حرکت می دهند.این دانشمندان صفحات فلزی را به دیوار های آوند اصلی افزودند و آنها را به یک مدار متصل کردند .صفحات بار دار شده و آب درون آوند ها –ساندویچی از دولایه رسانا را به وجود می آورند که با یک لایه عایق از هم جدا شده و در عمل یک خازن ساخته می شود.با قطع متناوب جریان آب به درون آوند این برگ به یک منبع تولید برق تبدیل می شود.این کار هم با وارد کردن متناوب حبابهای هوا به داخل آوند انجام می شود.با توجه به خصوصیات الکتریکی متفاوت هوا و آب هر بار که یک حباب از میان صفحات عبور می کند ظرفیت این دستگاه تغییر می کند و به این ترتیب یک جریان الکتریکی کوچک به وجود می اید این جریان از یک مدار خارجی می گذرد که به نوبه خود برای اعمال ولتاژبه یک خازن ذخیره انرژی مورد استفاده قرار می گیرد.هر چند که خروجی توان این روش قابل رقابت با فناوری خورشیدی نیست –اما این سیستم می تواند به عنوان یک فناوری تکمیلی عمل کند (نور خورشید ی که انرژی الکتریکی خورشیدی را تامین میکند می تواند با تسریع در فرایند تبخیر –انرژی الکتریکی تولید شده از سیستم اصلی خورشیدی را نیز تقویت کند.

/ 0 نظر / 20 بازدید